Dokumentarkivet

Mapp Beskrivning
mapp Infoblad Arkiv gamla infoblad
mapp Mäklarbild Information för mäklare
mapp Årsredovisningar Arkiv årsredovisningar
Datum Typ Dokument Beskrivning
2023-05-21 pdf-dokument ABC Föreningens ABC version 4.8
2021-02-20 pdf-dokument Ansökan om p-plats Ansökan om p-plats
2017-11-25 pdf-dokument Bilvärmaruttag Bruksanvisning för elstolpe
2013-02-07 pdf-dokument Brandfarliga vätskor Flerbostadshus
2013-02-07 pdf-dokument Brandfarliga vätskor Hem/fritidsmiljö
2007-11-29 pdf-dokument Eldningstips Viktigt om man eldar
2023-09-11 pdf-dokument Fönsterunderhåll Underhåll fönster
2002-01-20 pdf-dokument Hur fungerar en brf Hur fungerar en brf
2021-10-17 pdf-dokument Kom ihåg lista Kom ihåg vid avflyttning
2013-02-26 pdf-dokument Matavfall 1 Matavfallshantering 1
2013-02-26 pdf-dokument Matavfall 2 Matavfallshantering 2
2021-12-10 pdf-dokument Ombyggnation Inför ombyggnation
2020-11-01 pdf-dokument Ordningsföreskrifter Solna kommuns ordningsföreskrifter
2017-11-08 pdf-dokument Ordningsregler Föreningens ordningsregler
2021-07-02 pdf-dokument Parkering Information om parkering
2018-06-19 pdf-dokument Personuppgiftspolicy Föreningens personuppgiftspolicy
2021-07-14 pdf-dokument Stadgar Föreningens stadgar
2012-03-22 pdf-dokument Ventilation Så fungerar ventilationen
Har du inte Adobes pdf-läsare kan den hämtas här:  get abobe reader
För att hämta ett dokument, högerklicka på dokumentnamnet och 'spara mål som...'